Workshopy

pro školy

K myšlence tvorbě workshopů nás přivedla naše dcera. Když jsme viděli s jakými tématy se potýkají dnešní děti ve svém každodenním životě došlo nám, že s většinou dětí o těchto tématech nikdo nemluví otevřeně a respektujícím způsobem. Z tohoto důvodu je potom pro dítě velice náročné nastavit si správné hodnoty a cestu vlastního rozhodnutí. Ve workshopech kombinujeme nejen vlastní a odborné zkušenosti, ale i informace ze studií a tematických knih.

Cíl workshopu:

Interaktivní programy mají za cíl připravit děti na potenciální situace, které je mohou v životě potkat a dávají jim možnost promyslet možné důsledky jejich rozhodnutí a cesty, kterými se můžou v dané situaci vydat. Učí děti respektujícímu přístupu, který však nepřekračuje vlastní hranice a přispívá tak ke správnému vývoji jedince.

Základní informace o workshopu:

 • vhodné pro děti od 8 – 13 let
 • doba trvání je 90 – 120 minut
 • velikost skupiny 10 – 30 žáků 
 • děti se zapojují do interaktivního divadla, ve skupinách zpracovávají zadání, diskutují s lektory a představují vlastní pohledy na danou problematiku
 • v případě zájmu o stejné téma pro mladší/ starší děti či větší skupina žáků nám prosím dejte vědět a můžeme jej upravit, aby náročností odpovídalo požadované skupině 
 • termíny od října do června

Druhy workshopů:

Jak zůstat sám sebou a přesto zapadat

Cíl: ukázat dětem situace, ve kterých může být těžké odolat sociálnímu tlaku skupiny a jak lze v takových případech postupovat, aby nedošlo k překračování vlastních hranic a hodnot jako cenu za přijetí do party.

Obsah:  Řeč bude o vlastních hranicích, alkoholu, drogách, identitě, partě a s tím spojených dalších témat. 

Forma:

 • interaktivní divadlo, diskuze a samostatná práce ve skupinách 

 

Jak si zdravě nastavit a udržet vlastní hranice

Cíl: vyzkoušet si s dětmi reálné situace, do kterých se mohou dostat a to hned ve 3 různých rolích. Podívat se na situace z různých pohledů, do kterých běžně třeba ani nemáme možnost nahlédnout, nám dává možnost lepší empatie a možnosti reagovat respektujícím způsobem.

Obsah: nejprve si děti vyzkouší pár situací a svoje přirozené reakce, pak si v kruhu popovídáme o našich pocitech v daných rolích a nakonec se naučíme jednoduchý návod, jak v těchto situacích postupovat a vyzkoušíme si to i v praxi.

Forma:

 • práce ve trojicích, nácvik reakcí a jejich použití v praxi, následná diskuze

 

Zamiluj se do sebe a svojí jedinečnosti

Cíl: dotknout se společensky citlivého tématu vlastní hodnoty a spokojenosti se svým tělem v souvislosti s krásou. 

Obsah: Co to vlastně krása je a jak jí vnímají různé kultury, období a každý jedinec samostatně. Nastavení zdravého vztahu k jídlu, k vlastnímu tělu a nastavení mysli.

Forma:

 • Interaktivní divadlo a diskuze na témata:
  • Kam až může zajít posedlost  štíhlou či svalnatou postavou a jaká to s sebou nese rizika
  • Co náš vztah k vlastnímu tělu ovlivňuje a formuje již od raného dětství.
  • Jak mohou emoce souviset s jídlem a jak se jejich nesprávné nastavení projevuje. 
  • Co když znám někoho, kdo má problémy spojené s tímto tématem

 

Vše co jste chtěli vědět o sexu a báli jste se zeptat rodičů i internetu

Cíl: seznámit děti s problematikou sexu, seznamování a emočními prožitky s tímto tématem spojenými

Obsah: jak to v těle funguje od početí až k porodu a co by tomu všemu vlastně mělo správně předcházet

Forma:

 • Pohybová hra: “ Jak to v těle funguje?”
 • Diskuze o seznamování a rizicích s ním spojených
 • Jakému chování se raději vyhnout a jak s respektem a pochopením přijmout případné ne? 
 • Rozdílné pohledy mužského a ženského vnímání
 • Dostatečný prostor a čas na otázky (včetně možnosti anonymních dotazů)

Ceník

Cena jednoho workshopu: 2200 – 2500,- (v závislosti na počtu žáků)

Kontaktujte nás

Matěj

Linda